Aanleveren van bejaagacties voor provincies Drenthe, Flevoland, Gelderland, Groningen, Limburg, Overijssel, Utrecht en Zeeland

Gepubliceerd op: 26 maart 2024

Grondgebruikers kunnen – met de ingang van de nieuwe beleidsregels – bejaagacties uitsluitend aanleveren via het Schaderegistratie Systeem (SRS). Dit geldt voor grondgebruikers in de provincies Drenthe, Flevoland, Gelderland, Groningen, Limburg, Overijssel, Utrecht en Zeeland.

Controle adequaat gebruik

Voor het ontvangen van een tegemoetkoming in faunaschade wordt er in sommige gevallen geëist dat er adequaat gebruikDeze link opent in een nieuw tabblad wordt gemaakt van de ontheffing of vrijstelling voor het bestrijden van de schadeveroorzakende dieren. Adequaat betekent minimaal tweemaal per week een bejaagactie vanaf het constateren van de schade tot aan de eindtaxatie. BIJ12 bekijkt de bejaagacties om het zorgvuldig gebruik van de ontheffing of vrijstelling te toetsen. Met de ingang van de nieuwe beleidsregels kunnen bejaagacties in bovengenoemde provincies alleen nog maar digitaal worden aangeleverd via het Schaderegistratie Systeem (SRS).

Akkoord geven in SRS

Om de bejaagacties in te zien, moet de grondgebruiker BIJ12 akkoord geven in het SRS (www.faunaschade.nl). Acties moeten binnen twee weken na de bevestiging taxatie worden ingevoerd. Acties die later worden ingevoerd, worden niet meegenomen in de beoordeling. Losse documenten of mails met bejaagacties worden niet meer in behandeling genomen.

Door tijdig akkoord te geven in SRS kan BIJ12 direct na ontvangst van het eindtaxatierapport beginnen met de beoordeling van de aanvraag en is het niet meer nodig achteraf gegevens aan te leveren. Wanneer geen akkoord in SRS is gegeven, en bestrijding wel mogelijk was, kan de aanvraag voor tegemoetkoming afgewezen worden. Het is dus in het belang van de grondgebruiker om akkoord te geven in het SRS.

Grondgebruikers die al een aanvraag hebben ingediend maar nog geen akkoord hebben gegeven, ontvangen hierover een bericht van BIJ12.

Koppeling MijnFaunazaken en SRS

Grondgebruikers kunnen akkoord geven tijdens het indienen van de aanvraag. Klik op onderstaande button voor de handleiding.

Handleiding voor het koppelen van MijnFaunazaken en SRSDeze link opent in een nieuw tabblad

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Kijk bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op via info@mijnfaunazakenbij12.nl of 085 – 486 22 22.

Gerelateerd nieuws