Herinnering: aanmelden percelen voor automatische taxatie faunaschade kan tot 15 maart 2024

Gepubliceerd op: 21 februari 2024

Grondgebruikers in de provincies Fryslân, Groningen, Utrecht en Gelderland die gronden beheren binnen een aangewezen ganzenfoerageer- of ganzenrustgebied, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in faunaschade op basis van een automatische taxatie. Ze moeten dan wel vóór 15 maart 2024 hun percelen aanmelden bij BIJ12 via het online portaal MijnFaunazaken.

Het is vanaf 1 november 2023 mogelijk om percelen aan te melden voor automatische taxatie voor het seizoen 2023-2024. Voor de automatische taxatie is het belangrijk dat percelen zo vroeg mogelijk worden aangemeld, vóór 15 maart 2024. Anders kan BIJ12 geen opdracht geven voor taxatie en geen tegemoetkoming in faunaschade verlenen.

Zo meldt u uw percelen aan:

  • Ga naar het online portaal  MijnFaunazakenDeze link opent in een nieuw tabblad  en log in.
  • Haal uw percelen op bij RVO via de knop ‘Mijn perceelgegevens’.
  • Controleer uw gegevens en wijzig deze indien nodig.
  • Klik op de knop ‘Autotax percelen’ en beantwoord de vragen.
  • Controleer of het gewas van het betreffende perceel juist is. Het gewas staat voor alle percelen standaard op grasland. Pas het gewas aan als dat niet klopt.
  • Klik op de knop ‘Autotax gereed melden’. Een bevestiging van de autotax-melding vindt u bij ‘Mijn documenten’.

Uitzondering voor Gelderland

In de provincie Gelderland is er geen tegemoetkoming mogelijk voor natuurpercelen met een beheertype onder het subsidiestelsel natuur en landschap (SNL). Dat geldt ook voor percelen gelegen in het ganzenrustgebied.

Hulp nodig bij het aanmelden?

Bekijk de instructievideoDeze link opent in een nieuw tabblad met uitleg over het aanmelden van de automatische taxatie. Met vragen over dit onderwerp kunt u ook contact met ons opnemen via  info@mijnfaunazaken.nl Deze link opent in een nieuw tabbladof 085-486 22 22.

Gerelateerd nieuws