Handreiking beschikbaar voor intern salderen inzake randeffecten in AERIUS C21

Gepubliceerd op: 25 januari 2021

In de release van AERIUS Calculator is de maximale rekenafstand verwerkt van 25 km voor alle emissiebronnen. Als gevolg hiervan kunnen zich randeffecten voordoen bij het uitvoeren van de berekening. Voor het omgaan met deze randeffecten bij intern salderen is nu een handreiking beschikbaar.

In AERIUS Calculator 21 kan bij een verschilberekening tussen twee situaties aan de randen van het rekengebied voor de ene situatie wel, en voor de andere situatie geen toe- of afname worden berekend van de stikstofdepositie. Deze zogeheten randeffecten doen zich voor bij situaties waarbij de x, y coördinaten van de bron(nen) in de beoogde situatie (deels) verschillen van die in de referentiesituatie.

De provincies hebben in overleg met het Rijk een handreiking opgesteld voor het omgaan met deze randeffecten bij intern salderenDeze link opent in een nieuw tabblad. De handreiking geeft vergunningverleners, toezichthouders en initiatiefnemers een handelingsperspectief voor het omgaan met projecten waarin depositietoenames zijn berekend als gevolg van verplaatsing van de puntbronnen.

Bekijk de .

Gerelateerd nieuws