Om de natuur te herstellen moet de stikstofneerslag op kwetsbare natuurgebieden fors omlaag. Met de landelijke aanpak piekbelasting wil het kabinet de stikstofneerslag in deze gebieden snel terugdringen. De aanpak is vrijwillig en richt zich op ongeveer 3000 bedrijven die de meeste stikstofneerslag veroorzaken op overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Dit zijn veelal agrarische bedrijven en enkele industriële bedrijven. Deze bedrijven hebben verschillende mogelijkheden om de stikstofneerslag te verminderen. Agrarisch ondernemers kunnen bijvoorbeeld kiezen voor extensiveren, omschakelen, innoveren, verplaatsen of stoppen. De ondernemer maakt zelf een keuze en kan hierbij gebruik maken van ondersteunende regelingen en extra begeleiding.

Bedrijven of bedrijfslocaties die de meeste stikstofneerslag veroorzaken op kwetsbare Natura 2000-gebieden vallen onder de aanpak piekbelasting. Dit is het geval wanneer een bedrijf binnen 25 kilometer van overbelaste stikstofgevoelige natuur ten minste 2500 mol stikstofdepositie per jaar veroorzaakt. Deze landelijke drempelwaarde geldt voor zowel industriële als agrarische bedrijven.

AERIUS Check demo 15 juni

Ondernemers kunnen met AERIUS CheckDeze link opent in een nieuw tabblad anoniem nagaan of zij voldoen aan de drempelwaarde voor de regelingen onder de aanpak piekbelasting. De ingevulde gegevens en uitkomsten worden niet opgeslagen en zijn niet beschikbaar voor de overheid. Deze handleidingDeze link opent in een nieuw tabblad ondersteunt bij het gebruik van AERIUS Check.

Op donderdag 15 juni van 9.00 tot 10.00 uur organiseert het Landelijk Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 samen met het AERIUS team van RIVM een demo waarin AERIUS check wordt uitgelegd en vragen kunnen worden gesteld.

Contact

Ondernemers met vragen kunnen terecht bij:

Gerelateerd nieuws