Over het zorgvuldig (gefaseerd) openstellen van extern salderen met veehouderijen zijn alle provincies al geruime tijd in overleg met betrokken sectoren. Op basis van de voortgang van dit overleg, waarbij in iedere provincie een brede afweging wordt gemaakt met alle sectoren, zal in provincies op verschillende momenten worden besloten. Meerdere provincies en het Rijk zullen de komende weken extern salderen met veehouderijen mogelijk maken.

Hiermee ontstaat een extra mogelijkheid voor initiatiefnemers in alle sectoren om projecten met stikstofuitstoot te realiseren, namelijk door stikstofruimte over te nemen van veehouderijen die geheel of gedeeltelijk stoppen. Bij elke transactie komt 30% van de overgenomen stikstofruimte ten goede aan de natuur, waarmee per saldo de depositie van stikstof daalt. Met het Rijk hebben de provincies diverse waarborgen afgesproken om tot zorgvuldige openstelling over te gaan. De provincies Noord-Brabant en Zeeland maken medio september extern salderen mogelijk. In de provincie Limburg kon dat al langer. Andere provincies nemen hierover de komende tijd besluiten. Provincies nemen ook besluiten over verleasen. Dit is een vorm van extern salderen voor projecten die slechts tijdelijk stikstofemissie en -depositie veroorzaken.

De provincies zullen zelf over de details van hun besluitvorming communiceren. Ook is er informatie te vinden zijn op www.onslevendlandschap.nl Deze link opent in een nieuw tabblad

Gerelateerd nieuws