Ga direct naar:

Unit Faunafonds

Wat is het Faunafonds?

De unit Faunafonds houdt zich bezig met wettelijke taken op het gebied van faunaschade door beschermde inheemse diersoorten. In de praktijk betekent dit dat het Faunafonds een kennis- en adviescentrum is voor faunaschade. Het Faunafonds reikt handvatten aan om faunaschade te voorkomen en te bestrijden. Als dat niet (meer) mogelijk is, kunnen agrariërs in bepaalde gevallen bij het Faunafonds terecht voor een tegemoetkoming in de schade.

Waarvoor kan je bij het Faunafonds terecht?

Het Faunafonds is er voor agrarische ondernemers, burgers, provincies en het ministerie van Economische Zaken.

Waarom bestaat het Faunafonds?

Het Faunafonds is adviseur en uitvoerder van wettelijke taken op het gebied van faunaschade, praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en preventie. Deze taken zijn vastgelegd in de Flora- en faunawet. Die wet wordt vervangen door de Wet natuurbescherming (Wnb), die 1 januari 2017 in werking treedt. Het Faunafonds werkt voor burgers, agrarische ondernemers, provincies en het ministerie van Economische Zaken.

 

Laatste nieuws

Bekijk alle berichten

Deel deze pagina op social media

BIJ12 elders op het internet