Verbeterslag taxatierichtlijn gras is speerpunt van nieuwe Onderzoeksagenda

Gepubliceerd op: 12 februari 2024

BIJ12 doet de komende twee jaar verder onderzoek naar de ontwikkeling van een nieuwe taxatierichtlijn voor gras. Dat staat in de Onderzoeksagenda Faunazaken 2024-2025 die BIJ12 vandaag publiceert.

Bekijk de Onderzoeksagenda Faunazaken 2024-2025 (.pdf)

Schade aan gras door ganzen is de hoogste uitgave voor de tegemoetkomingen door provincies. Vanwege het aantal aanvragers en de financiële impact is het van groot belang hoe met deze schade wordt omgegaan. Schade wordt uitgekeerd op basis van taxaties die door taxatiebureaus worden uitgevoerd in opdracht van BIJ12. De richtlijnen en protocollen voor taxaties worden opgesteld door BIJ12. Daarbij is de kwaliteit van taxaties voortdurend een aandachtspunt. Daarom doet BIJ12 de komende twee jaar (aanvullend) onderzoek naar nieuwe methoden, bijvoorbeeld de inzet van satellietbeelden, om tot een verbeterde taxatierichtlijn te komen.

Naast het onderzoek voor een nieuwe taxatierichtlijn, doet BIJ12 de komende twee jaar onderzoek naar nieuwe beheermethodes voor het voorkomen of beperken van faunaschade. Er komen regelmatig nieuwe of verbeterde producten op de markt. BIJ12 onderzoekt of nieuwe beheermethodes kansrijk kunnen zijn voor toepassing in de praktijk.

Namens de provincies behandelt BIJ12 aanvragen van grondgebruikers voor een tegemoetkoming in faunaschade. Het gaat bijvoorbeeld om schade aan gras door ganzen. Daarnaast adviseert BIJ12 provincies en faunabeheereenheden over het voorkomen en bestrijden van faunaschades en geeft hierover voorlichting aan grondgebruikers en jagers. Om meer kennis op te doen over het effectief voorkomen en bestrijden van faunaschade, doet BIJ12 onderzoek in opdracht van de provincies. Dit onderzoek vindt plaats op basis van een Onderzoeksagenda die door de provincies wordt vastgesteld. Het onderzoek is gericht op het ondersteunen van het provinciaal faunabeleid, het faciliteren van maatschappelijke discussies daarover en het verder ontwikkelen van het BIJ12-instrumentarium om schade te bepalen.

Gerelateerd nieuws