Aanleveren van bejaagacties voor provincies Zeeland en Flevoland

Gepubliceerd op: 08 december 2023

Voor het ontvangen van een tegemoetkoming voor faunaschade wordt er in sommige gevallen geëist dat er adequaat gebruikDeze link opent in een nieuw tabblad wordt gemaakt van de ontheffing of vrijstelling voor het bestrijden van de schadeveroorzakende dieren. Adequaat betekent minimaal twee maal per week een bejaagactie. BIJ12 bekijkt de bejaagacties om het zorgvuldig gebruik van de ontheffing of vrijstelling te toetsen.

Ganzen

Akkoord geven

Met de ingang van de nieuwe beleidsregels kunnen grondgebruikers in de provincies Zeeland en Flevoland hun bejaagacties alleen nog maar aanleveren via het Schaderegistratie Systeem (SRS). Dat betekent dat het los insturen van een document met bejaagacties niet meer wordt geaccepteerd. Om de bejaagacties in te zien, moet u als grondgebruiker BIJ12 hiervoor akkoord geven in het SRS. Zo kan BIJ12 direct na ontvangst van het eindtaxatierapport met de beoordeling van uw aanvraag beginnen. Wanneer dit akkoord niet gegeven is en bestrijding wel mogelijk was, kan de aanvraag voor tegemoetkoming geweigerd worden. Het is dus in uw eigen belang het akkoord in het Schaderegistratie systeem te geven.

In de beleidsregels staat vermeld dat het akkoord verleend moet worden in het Faunaregistratie systeem (FRS) in plaats van het Schaderegistratie systeem (SRS); dit moet het Schaderegistratie systeem (SRS) zijn.

Koppeling MijnFaunazaken (MFZ) en Schaderegistratie Systeem (SRS)

U kunt het akkoord tijdens het indienen van de aanvraag geven. Een uitgebreide handleiding is hier te vinden:

Heeft u nog andere vragen over dit bericht? Kijk op onze website bij de veelgestelde vragen, neem contact op via info@mijnfaunazakenbij12.nl of bel 085 – 486 22 22.

Gerelateerd nieuws