Vragenboom

Als uw activiteit mogelijk stikstofdepositie veroorzaakt op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, dient u te onderzoeken of u een omgevingsvergunning voor een Natura-2000 activiteit nodig heeft. Stikstof is namelijk één van relevante drukfactoren in het natuurbeschermingsrecht. De vragenboom vergunningverlening helpt u bij de beoordeling van de vergunningplicht voor wat betreft het aspect stikstof.

Vraag 5. Mogelijke mitigerende maatregelen

Vragenboom Vergunningverlening (5/8)

Uw project heeft mogelijk significante negatieve gevolgen voor relevante hexagonen. Een natuurtoestemming kan alleen worden verleend als negatieve gevolgen kunnen worden uitgesloten. Wilt u gebruik maken van een of meer van de volgende mogelijkheden om deze gevolgen uit te sluiten*?

A.

Ik maak gebruik van extern salderen (inclusief verleasen)* en kan de gehele benodigde ruimte verkrijgen bij een saldogever. Vraag de vergunning aan bij de provincie of voeg de stukken toe aan de Wabo-vergunningaanvraag bij de gemeente of Omgevingsdienst.

Einde vragenboom
B.

Ik wil gebruik maken van extern salderen (inclusief verleasen)**, maar kan niet de gehele benodigde ruimte vinden

Ga door naar vraag 6
C.

Ik maak gebruik van het SSRS en voldoe aan de voorwaarden daarvoor. Vraag de vergunning aan bij de provincie of voeg de stukken toe aan de Wabo-vergunningaanvraag bij de gemeente of Omgevingsdienst.

Einde vragenboom
D.

Ik maak gebruik van de Stikstofbank. Let op: hier gelden voorwaarden voor. Vraag de vergunning aan bij de provincie of voeg de stukken toe aan de Wabo-vergunningaanvraag bij de gemeente of Omgevingsdienst.

Einde vragenboom
E.

Geen van bovenstaande

Ga door naar vraag 6
Naar vorige pagina

* Mogelijkheden om te salderen

Ga na of gebruik kan worden gemaakt van andere typen salderen dan intern salderen om wel in aanmerking te komen voor een natuurvergunning en onder de 0,00 mol N/ha/jr te blijven. Bijvoorbeeld verleasen (Extern salderen), Stikstofregistratiesysteem (SSRS bij woningbouw en MIRT-projecten) (Woningbouw stikstofregistratiesysteem), Stikstofbank en direct extern salderen zonder SSRS of Stikstofbank. Let op: verleasen is niet bij iedere provincie mogelijk. Of dat mogelijk is, moet blijken uit de relevante provinciale beleidsregels.

** Bepaal of u gebruik kunt maken van extern salderen

Raadpleeg de beleidsregels intern en extern salderen voor de voorwaarden. Bekijk voor meer informatie de veelgestelde vragen. Voordat u extern kunt salderen, moet u eerst gebruik maken van intern salderen, wanneer dat mogelijk is.