De prijs van het voorjaarsgras is door BIJ12 vastgesteld op 34 cent per kilogram droge stof. Voor biologische voorjaarsgras bedraagt de prijs 65 cent per kilogram. De bedragen zijn respectievelijk 3 en 8 cent hoger dan in het jaar 2022. De prijzen worden gebruikt om faunaschade aan gras te berekenen.

De drogestofprijs van gras is van belang voor de berekening van faunaschade die boeren ondervinden. Wanneer ganzen graslanden kaal grazen, moeten een boer vervangend voer voor zijn koeien kopen. De prijs van het gras dat door faunaschade verloren is gegaan, wordt berekend aan de hand van de marktwaarde van vervangend voer. De drogestofprijzen worden in opdracht van BIJ12 opgesteld door Wageningen UR Livestock Research. Dit gebeurt op verschillende momenten in het jaar.

Schade eerste snede

Koeien in de wei

Koeien in de wei

In het voorjaar worden de drogestofprijzen bepaald die worden gehanteerd bij de berekening van schade aan de eerste snede gras, ook wel voorjaarsgras genoemd. Hierbij wordt zowel een prijs voor de gangbare als voor de biologische bedrijfsvoering vastgesteld. Omdat voorjaarsgras een hogere voederwaarde kent, liggen de prijzen van drogestofprijzen doorgaans hoger dan in de rest van het jaar. De prijs van het gangbare (niet-biologisch geteelde) gras is gebaseerd op actuele voederwaardeprijzen voor melkvee. Hierbij wordt ook de verhoudingsprijs voor aankoop van snijmaïs ten opzichte van de berekende voederwaardeprijs bepaald, omdat de veehouder in praktijk altijd het goedkoopste vervangende voedermiddel kan aanschaffen.

Snijmaïs duurder

Dit voorjaar is de marktprijs van snijmaïs echter fors hoger dan de vergelijkende krachtvoerprijzen. Anders dan bij de gangbare bedrijfsvoering worden ruwvoedertekorten in de biologische (rund)veehouderij doorgaans niet gecompenseerd met (biologische) snijmaïs. Daarom wordt voor de bepaling van de (biologische) drogestofprijs alleen gekeken naar de krachtvoerprijzen. Bekijk hieronder de droogstofprijzen van voorjaarsgras.

Gerelateerd nieuws