Prijsbeleid voor tegemoetkomingen in faunaschade vastgesteld

Gepubliceerd op: 04 juli 2024

BIJ12 heeft het prijsbeleid voor faunaschade uitgeschreven. In het prijsbeleid staat hoe de prijzen voor landbouwgewassen en landbouwhuisdieren worden bepaald. Met die prijzen worden tegemoetkomingen in faunaschade berekend. Het uitgangspunt is dat schadeberekeningen worden gedaan op basis van KWIN-gegevens. Wageningen University & Research (WENR) deelt de KWIN-cijfers jaarlijks met BIJ12. In sommige gevallen, bijvoorbeeld contractteelt, wordt afgeweken van de KWIN-cijfers.

Download hier het prijsbeleid voor tegemoetkomingen in faunaschade (.PDF)

Vaststellen tegemoetkomingen

BIJ12 ontvangt jaarlijks duizenden aanvragen voor tegemoetkomingen in faunaschade. Faunaschade is schade die is veroorzaakt door beschermde diersoorten aan landbouwgewassen of landbouwhuisdieren. Taxateurs nemen de schade op aan de hand van taxatieprotocollen en -richtlijnen. De schade wordt meestal gemeten in gewasverlies per kilogram product of het aantal stuks. Aan die kilo’s of stuks wordt een prijs gekoppeld om het schadebedrag te bepalen. Hoe die prijzen worden vastgesteld, staat in het prijsbeleid.

Gebruik van KWIN-cijfers

Het prijsbeleid is niet nieuw en staat al grotendeels in verschillende documenten. Nu is het, in afstemming met de provincies, vastgesteld en samenvat in één document. Uitgangspunt is dat BIJ12 gebruikmaakt van de cijfers uit het handboek KWIN-AVG (Kwantitatieve Informatie voor Akkerbouwgewassen en Vollegrondsgroenten) van WENR.

De KWIN vermeldt de prijzen en opbrengsten van gewassen aan de hand van meerjarige gemiddelden. Daarmee vormen de KWIN-prijzen een redelijke en objectieve basis voor schadeberekeningen. BIJ12 gebruikt de KWIN-prijzen en is daardoor niet afhankelijk van (sterk) fluctuerende marktprijzen. Op die manier kan BIJ12 de vele aanvragen voor tegemoetkomingen in faunaschade zorgvuldig en eenduidig afhandelen.

WENR deelt de geactualiseerde KWIN-prijzen jaarlijks met BIJ12. Daardoor hoeft BIJ12 geen uitzonderingen meer te maken in de prijzen. In het verleden gebeurde dat incidenteel bij extreme pieken of dalen in de marktprijzen van bijvoorbeeld maïs of graan, onder andere door de oorlog in Oekraïne.

Geen gebruik van KWIN-cijfers

In een aantal gevallen maakt BIJ12 geen gebruik van KWIN-cijfers. Dat geldt bijvoorbeeld als er sprake is van contractteelt, een gegarandeerde prijsafspraak tussen grondgebruiker (teler) en afnemer. Als aan de voorwaarden is voldaan, kan de prijs uit het contract worden gebruikt voor de schadeberekening.

In sommige gevallen staan de benodigde gegevens niet in de KWIN. Dat geldt voor onder andere graslanden, hardfruit en vee. In die gevallen stelt BIJ12 de prijs vast op basis van externe adviezen.

Bij gewassen waaraan schade door beschermde diersoorten relatief weinig voorkomt en geen KWIN-cijfers beschikbaar zijn, kan de taxateur de prijs vaststellen. Dat geldt bijvoorbeeld bij schade aan rietteelt of graszoden.

Gerelateerd nieuws