Provincies keerden in 2022 voor ruim 44 miljoen euro aan tegemoetkomingen in faunaschade uit. Dat is ruim 7 miljoen meer dan het jaar ervoor. Het aantal aanvragen voor een tegemoetkoming steeg van 6.700 naar 7.700. Deze toename werd onder meer veroorzaakt door 300 aanvragen voor wolvenschade aan vee.

BIJ12 regelt namens provincies de tegemoetkomingen in faunaschade. Vandaag werden de cijfers over 2022 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat alle provincies samen voor € 44.100.362 aan tegemoetkomingen uitkeerden. In 2021 was dit nog € 36.741.834. De meeste schade werd veroorzaakt door ganzen aan grasland. In de provincie Fryslân is de meeste schade uitgekeerd. Het is hier vooral de brandgans die voor schade zorgt.

Bekijk hier de Door BIJ12 getaxeerde en uitgekeerde faunaschadecijfers 2022Deze link opent in een nieuw tabblad.

Hogere grasprijzen

faunaschade cijfers 2022 NL

De infographic met de schadecijfers voor heel Nederland. Bekijk de Door BIJ12 getaxeerde en uitgekeerde faunaschadecijfers 2022Deze link opent in een nieuw tabblad in PDF.

De stijging van de faunaschade in 2022 wordt voor een deel veroorzaakt door de hogere prijzen van voorjaarsgras, zomergras en biologisch gras. Wanneer ganzen dit gras opeten, moet een boer vervangend voer kopen. De prijs van gras wordt uitgedrukt in drogestofprijzen. De drogestofprijs van niet-biologisch voorjaarsgras steeg van 29 cent in 2021 naar 31 cent in 2022 en voor biologisch voorjaarsgras van 47 cent naar 57 cent. De tegemoetkoming in schade is gebaseerd op deze drogestofprijzen.

Meer aanvragen

Verder is het aantal aanvragen voor tegemoetkomingen gestegen met 15% ten opzichte van vorige jaar. BIJ12 denkt dat grondgebruikers beter de weg weten te vinden om – al dan niet met professionele hulp – een tegemoetkoming aan te vragen.

Ook zijn in 2022 meer wolvenaanvallen geweest op landbouwhuisdieren, zoals schapen. In totaal werd voor € 235.188 aan wolvenschade tegemoetgekomen. Dit is 0,5% van de totale uitgekeerde faunaschade in 2022. Ook schade door wolven is in een infographic in beeld gebracht. Daarin valt op dat er vooral meldingen kwamen uit Drenthe en Noord-Brabant. Disclaimer: meldingen van wolvenschade, tussen 1 november 2021 en 31 oktober 2022, die na begin maart 2023 een eindbeoordeling en besluit hebben gehad, zijn niet in de infographic berekend. De cijfers blijven onderhevig aan veranderingen, omdat er in de tussentijd meldingen worden afgehandeld. Daardoor valt het schadebedrag in de genoemde periode inmiddels hoger uit. Voor de meest actuele schadecijfers heeft u via de tabel met wolvenschade volledige inzage.

Periode

De faunaschadecijfers hebben betrekking op schade die is opgetreden in de periode van 1 november 2021 tot en met 31 oktober 2022. Dit komt door de schade die vanaf november optreedt, bijvoorbeeld aan gras, pas in het voorjaar beoordeeld en vergoed kan worden. Het aangegeven jaartal geeft het jaar weer waarin de schade optreedt en niet het jaar waarin de tegemoetkoming in schade wordt uitgekeerd. Ook voor de (vermoedelijke) wolvenschade geldt dat het gaat om tegemoetkomingen van 1 november 2021 tot en met 31 oktober 2022.

Niet voor alle schade tegemoetkoming

De cijfers over 2022 laten de tegemoetkomingen in faunaschade zien die aan grondgebruikers is uitgekeerd. Dit is echter niet de totale schade. BIJ12 keert alleen tegemoetkomingen uit voor schade die door beschermde, inheemse diersoorten wordt toegebracht. Schade door vrijgestelde soorten of exoten, zoals nijlganzen, valt daar bijvoorbeeld niet onder. Ook schadegevallen die niet aan de eisen voor een tegemoetkoming voldoen, of waarvoor om een andere reden geen aanvraag voor tegemoetkoming is ingediend, zijn in deze cijfers niet meegenomen. Daarnaast is er ook schade aan gewassen waarvoor geen tegemoetkoming wordt aangevraagd.

Monitor Faunaschade

De cijfers van 2022 en voorgaande jaren zijn ook te raadplegen op de schadecijfers-pagina op de website van BIJ12. Daar vindt u ook de Monitor Faunaschade die de mogelijkheid geeft om per provincie, diersoort, gewas en jaartal faunaschadecijfers op te vragen.

Gerelateerd nieuws