BIJ12 taxeert ook maisschade in Gelderland met hulp van drones

Gepubliceerd op: 15 augustus 2023

Gelderland is de tweede provincie waar BIJ12 faunaschade aan afrijpende mais gaat taxeren met hulp van drones. De provincie Limburg startte hier na een succesvolle proef vorig jaar al mee.

Wanneer een grondeigenaar te maken krijgt met schade aan mais die veroorzaakt is door dieren, zoals zwijnen, dassen of vogels, kan hij een tegemoetkoming in de schade aanvragen bij BIJ12. BIJ12 handelt deze faunaschade af namens de provincies. De schade kan zich op twee momenten voordoen: na de inzaai in de eerste fase van de groei (april/mei) en in de fase dat het gewas afrijpt (augustus/september). BIJ12 keerde in 2022 namens de provincie Gelderland voor € 160.000 aan tegemoetkomingen in maisschade uit. Landelijk ging het om een bedrag van € 1.216.000.

Lastiger door hoge mais

Bij een schademelding stuurt BIJ12 een taxateur op pad die de schade opneemt door over de percelen te lopen. Dit gebeurt aan de hand van vastgestelde protocollen en richtlijnen die voor alle provincies gelden. Het opnemen van schade bij afrijpend gewas is echter een lastige klus omdat de maïs hoog staat en de plekken waar de schade zich bevindt moeilijker te overzien zijn. Daarom startte BIJ12 in 2020 samen met taxatiebureau Van Ameyde Waarderingen een proef met 40 boeren in Limburg waarbij een professionele dronepiloot vanuit de lucht foto’s maakte van de schadepercelen.

Nauwkeurig

Door met de gemaakte dronebeelden het veld in te gaan, kon de taxateur gemakkelijker een nauwkeurige inschatting maken van de schade. Aan de hand van de dronebeelden kan de taxateur beter een looproute over het perceel bepalen. Ook maken de dronebeelden in één oogopslag duidelijk, voor zowel taxateur als grondgebruiker, waar de schade zich bevindt en wat de omvang is. De proef bleek succesvol, waarna de provincie besloot om in 2021 alle maisschade met drones te taxeren. De provincie Gelderland volgt nu dit voorbeeld. Vanaf 2024 gaat BIJ12 taxatie van maisschade met hulp van drones in alle provincies invoeren. Dit is met de taxatiebureaus afgesproken in de aanbesteding van taxatiediensten die onlangs is afgerond. De afspraken gaan vanaf seizoen 2024 in.

Schade op tijd melden

Om het taxeren met behulp van een drone mogelijk te maken roept BIJ12 de boeren in Gelderland en Limburg op om de aanvraag voor een tegemoetkoming in faunaschade aan de maïs minimaal 10 dagen vóór de vermoedelijke oogstdatum in te dienen. De taxateur neemt dan zo spoedig mogelijk contact op met de aanvrager om de geplande oogstdatum te bespreken. En is dan in staat om samen met de dronepiloot een goede planning te maken om uiteindelijk 2-3 dagen vóór de oogst zowel te vliegen als te taxeren.

Bekijk hier onze publicatie uit 2022 met meer informatie over taxatie van maisschade met drones

Bekijk hier alle faunaschadecijfers over 2022

Gerelateerd nieuws