Omgevingswet in werking getreden

Gepubliceerd op: 02 januari 2024

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. Deze wet gaat een groot aantal wetten volledig of gedeeltelijk vervangen.

Voorbeelden van wetten die helemaal opgaan in de Omgevingswet zijn: Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet ammoniak en veehouderij, Crisis- en herstelwet, en de Ontgrondingenwet. Wetten waarvan een deel opgaat in de Omgevingswet zijn onder meer: Waterwet, Wet milieubeheer en de Woningwet.

Correctie vermeldingen wetsartikelen

Op verschillende plaatsen op deze website worden wetsartikelen genoemd. Het in werking treden van de Omgevingswet kan ertoe leiden dat sommige wetsartikelen niet meer juist zijn. We werken er vanaf 1 januari 2024 hard aan om alle niet meer actuele vermeldingen van wetsartikelen te corrigeren.

Transponeringstabellen

Voor een aantal wetten zijn transponeringstabellen gemaakt. Dit zijn tabellen waarin staat welke wetsartikelen na inwerkingtreding van de Omgevingswet niet meer gelden of ingrijpend zijn gewijzigd. Deze tabellen vindt u op de website van het Informatiepunt LeefomgevingDeze link opent in een nieuw tabblad.

Gerelateerd nieuws